CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1.1 Địa chỉ: Sản phẩm có thể được giao trực tiếp cho bên mua bởi một trong các Đối tác vận chuyển của SCHNEIDER ELECTRIC (“Đối tác”) đến địa chỉ do Bên mua cung cấp trong Đơn đặt hàng.
1.2 Theo dõi đơn hàng: Bên mua có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo dõi đơn hàng” tại shop.se.com/vn
1.3 Thời gian giao hàng: Bên mua xác nhận rằng việc vận chuyển Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của Sản phẩm. Đối tác vận chuyển của SCHNEIDER ELECTRIC sẽ cố gắng hết sức để giao Sản phẩm cho Bên mua trong khung thời gian giao hàng từ 5-7 ngày làm việc kể từ khi nhận được thanh toán từ bên mua. Tất cả các khung thời gian giao hàng được đưa ra chỉ là ước tính và có thể xảy ra chậm trễ. Nếu việc giao Sản phẩm của bên mua bị chậm trễ, SCHNEIDER ELECTRIC sẽ thông báo cho Bên mua qua e-mail và Sản phẩm của bên mua sẽ được gửi ngay khi có hàng. Ngoài ra, trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, SCHNEIDER ELECTRIC sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy yêu cầu mua hàng nếu muốn.
1.4 Đối tác vận chuyển sẽ luôn cố gắng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi cho Bên mua bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm mà mặt hàng sẽ được giao, Đối tác có thể có hoặc không cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (chẳng hạn như đối với các tòa nhà văn phòng do chính sách quản lý cụ thể của họ). Trong những trường hợp này, Bên mua có thể hỗ trợ Đối tác lấy Sản phẩm tại tầng trệt/sảnh. Trường hợp Bên mua hướng dẫn cụ thể đối tác vận chuyển của SCHNEIDER ELECTRIC giao Sản phẩm đến một địa điểm cụ thể, ví dụ: bên ngoài căn hộ hoặc theo hướng dẫn cụ thể của Bên mua về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do bên mua tự chịu rủi ro và Bên mua chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý và rủi ro mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

CHÍNH SÁCH VỀ RỦI RO KHI VẬN CHUYỂN

2.1 Bên mua chịu toàn bộ trách nhiệm về hư hỏng và mất mát ngay sau khi hàng được giao cho bên mua.
2.2 Bất chấp việc giao hàng và rủi ro xảy ra khi giao hàng, khách hàng sẽ KHÔNG có quyền sỡ hữu sản phẩm khi SCHNEIDER ELECTRIC chưa nhận được tất cả các khoản phí thanh toán. Khi bên mua chưa hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán tất cả các phí liên quan đến đơn hàng, bên mua hiểu rằng bên mua chưa có quyền sở hữu hợp pháp với sản phẩm. Schneider Electric luôn có quyền sỡ hữu với các sản phẩm phần mềm.