HUỶ ĐƠN HÀNG

Trong trường hợp Quý khách muốn hủy đơn hàng, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp 1800 585858 hoặc gửi yêu cầu hủy đơn trên tài khoản của Quý khách. Điều kiện hủy đơn được áp dụng như sau:

  • Trường hợp đơn hàng chưa được vận chuyển: Quý khách sẽ được hủy đơn và được hoản trả 100% giá trị đơn hàng qua tài khoản
  • Trường hợp đơn hàng đã được nhận bởi đơn vị vận chuyển: Quý khách không được hỗ trợ hủy đơn
  • Hiện tại Schneider Electric Việt Nam không có chính sách kiểm tra và hoàn trả hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ TỪ CHỐI BẢO HÀNH.

1. Các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ được nêu chi tiết dưới dây
2. KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CỦA SCHNEIDER ELECTRIC KHÁC NGOÀI NHỮNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CỤ THỂ ĐƯỢC ĐỒNG Ý BỞI SCHNEIDER ELECTRIC VÀ / HOẶC CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY VÀ / HOẶC CÁC DỊCH VỤ DO SCHNEIDER BÁN HÀNG ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG NÀY CỦA BÁN TRỰC TUYẾN.

BẢO HÀNH

Schneider Electric cam đoan rằng:
(a) Sản phẩm do Schneider Electric sản xuất dưới thương hiệu của chính Schneider Electric và do Schneider Electric cung cấp sẽ không có lỗi về thiết kế, vật liệu và tay nghề phát sinh ở điều kiện sử dụng bình thường, phù hợp với những hướng dẫn của Schneider Electric, và hoạt động đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật trong thời gian Bảo hành;
(b) Dịch vụ sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp với kỹ năng và sự cẩn thận cần có, sử dụng nhân sự có năng lực và kỹ năng phù hợp và tuân thủ tất cả các luật và qui định hiện hành.
(c) Phần mềm được cấp phép theo Điều 6.2 trong Giai đoạn Bảo hành sẽ vận hành đúng với Tài liệu Phần mềm và phương tiện mà Phần mềm được cung cấp trên đó là không có lỗi;
10.2 Thời gian Bảo hành là:
(a) Đối với Sản phẩm (trừ Phần mềm) chứng minh được là có lỗi, thì Thời gian Bảo hành được qui định trên website của Schneider Electric tại https://www.se.com/vn/en/. Nếu website trên không nói rõ Giai đoạn Bảo hành của Sản phẩm, thì mặc nhiên sẽ là giai đoạn tính từ thời điểm sớm hơn trong các thời điểm dưới đây:
(i) Mười tám (18) tháng tính từ ngày giao;
(b) Đối với Dịch vụ, đó là giai đoạn chín mươi (90) ngày tính từ ngày giao Dịch vụ;
(c) Đối với Phần mềm không được cung cấp theo các điều khoản EULA và phương tiện mà Phần mềm được cung cấp trên đó, thì đó là giai đoạn chín mươi (90) ngày tính từ ngày giao Phần mềm.
10.3 Nếu Khách hàng có yêu cầu bảo hành trong Thời gian Bảo hành thì yêu cầu sẽ được xử lý như sau:
(a) Đối với Sản phẩm, nếu có lỗi đối với Sản phẩm thì Schneider Electric sẽ thay thế hoặc sửa chữa (do Schneider Electric tự quyết định và bằng chi phí của Schneider Electric). Schneider Electric sẽ không chịu trách nhiệm đối với chi phí khôi phục, gỡ bỏ, cài đặt lại, kiểm thử lại hoặc vận chuyển Sản phẩm hoặc Giao phẩm Dự án đến và từ vị trí của Sản phẩm;
(b) Đối với trường hợp Dịch vụ, khi Dịch vụ bị lỗi, Schneider Electric sẽ thực hiện lại Dịch vụ vào thời điểm do hai Bên thỏa thuận. Để tránh hồ nghi, nếu Dịch vụ được thực hiện trên nguyên tắc Thời gian và Vật liệu, Schneider Electric sẽ không cung cấp bất kỳ chính sách bảo hành bổ sung nào cho những giao phẩm đã giao phù hợp với Dịch vụ đó ngoài những chính sách bảo hành tiêu chuẩn qui định tại Điều 10.1;
(c) Tất cả các chính sách bảo hành cho một Sản phẩm bất kỳ được sửa hoặc thay thế, hoặc Dịch vụ được cung cấp lại trong Thời gian Bảo hành sẽ hết hạn cùng thời điểm với Thời gian Bảo hành ban đầu của Sản phẩm được thay thế và/hoặc Dịch vụ được cung cấp lại
10.4 Khách hàng đồng ý rằng, trừ khi có sự chấp nhận khác của Schneider Electric bằng văn bản, việc bảo hành bất kỳ cho Sản phẩm bất kỳ của bên thứ ba bị giới hạn bởi chính sách bảo hành của nhà sản xuất của Sản phẩm bên thứ ba đó và, với mức độ cao nhất pháp luật cho phép, Schneider Electric không cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo hành bổ sung nào cho Sản phẩm hoặc Phần mềm của Bên thứ ba.
10.5 Schneider Electric sẽ không chịu trách nhiệm đối với lỗi của Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ phát sinh có liên quan đến hoặc từ:
(a) Sử dụng sai, lạm dụng, cẩu thả, gây lỗi hoặc bất kỳ hành vi khác hoặc sự bỏ qua của hoặc bởi Khách hàng hoặc bên thứ ba không có hợp đồng với Schneider Electric;
(b) Sửa chữa hoặc thay đổi (không đúng cách hoặc trường hợp khác) bởi Khách hàng hoặc một người khác không phải Schneider Electric;
(c) Cài đặt bởi Khách hàng hoặc một người khác không phải Schneider Electric không theo đúng hướng dẫn của Schneider Electric hoặc không có hướng dẫn của Schneider
Electric, phù hợp với thông lệ chung cho việc bảo trì Sản phẩm; hoặc
(d) Lỗi nguồn điện, tăng áp đột ngột, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, sự cố đứt gãy hoặc các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Schneider Electric;
(e) Bảo trì, cài đặt hoặc cấp điện không theo đúng hướng dẫn của Schneider Electric hoặc không có hướng dẫn của Schneider Electric, phù hợp với thông lệ chung cho việc bảo trì Sản phẩm;
(f) Điều kiện môi trường không phù hợp ở nơi Sản phẩm, Phần mềm hoặc dịch vụ được sử dụng hoặc cài đặt; hoặc
(g) Điều kiện lưu kho không phù hợp;
(h) Lưu kho lâu hơn mười hai (12) tháng, hoặc một giai đoạn bất kỳ khác như đề xuất trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, trước khi đưa vào sử dụng;
(i) Vật liệu tiêu hao bất kỳ;
(j) Thực hiện theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn từ Khách hàng mà Schneider Electric đã khuyến cáo không nên thực hiện theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn này.
10.6 Schneider Electric không thể đảm bảo rằng Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ không có, hoặc được bảo vệ chống lại, bất kỳ lỗ hổng bảo mật hoặc Mối đe dọa Mạng nào.
10.7 Sản phẩm không có giải pháp dự phòng dữ liệu của Khách hàng; và chế độ bảo hành Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ của Schneider Electric không bao gồm việc phục hồi dữ liệu của Khách hàng.
10.8 Schneider Electric không bảo đảm, dù bằng cách nào, rằng Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng mục tiêu và/hoặc hiệu suất do tự Khách hàng đề ra, trừ khi những mục tiêu và/hoặc hiệu suất này được Schneider Electric chấp nhận rõ ràng bằng văn bản.
10.9 CÁC ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN, ĐIỂM LOẠI TRỪ NÀY THAY THẾ TẤT CẢ NHỮNG ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ CAM ĐOAN RÕ RÀNG (TRỪ NHỮNG CAM ĐOAN VỀ QUYỀN SỞ HỮU), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG CAM ĐOAN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ TIÊU THỤ ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SCHNEIDER ELECTRIC KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. SCHNEIDER ELECTRIC KHÔNG TUYÊN BỐ, CAM ĐOAN, HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖ HỔNG BẢO MẬT, KHÔNG BỊ LỖI, KHÔNG BỊ TẤN CÔNG, VIRUT, CAN THIỆP, TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP, HOẶC XÂM NHẬP VỀ AN NINH HOẶC CÁC MỐI ĐE DỌA MẠNG VÀ SCHNEIDER ELECTRIC TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU ĐỀ CẬP Ở TRÊN. TRỪ KHI ĐƯỢC SCHNEIDER ELECTRIC CUNG CẤP BẰNG VĂN BẢN, SCHNEIDER ELECTRIC KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC BỞI BẤT KỲ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG TUYÊN BỐ Ở TRÊN VỀ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, VÀ DỊCH VỤ MÀ SCHNEIDER ELECTRIC BÁN CHO KHÁCH HÀNG; VỚI VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ, KHÁCH HÀNG HIỂU NHỮNG GIỚI HẠN NÀY VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHÁCH HÀNG TỰ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, VÀ DỊCH VỤ VÀ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO, VÀ RẰNG KHÁCH HÀNG SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI TỔN HẠI ĐẾN HỆ THỐNG HOẶC TÀI SẢN CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC NHỮNG MẤT MÁT DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NÀY GÂY RA.
10.10 Một số luật có thể quy định những cam kết hoặc điều kiện, hay áp những đảm bảo hoặc nghĩa vụ đối với Schneider Electric mà không thể bị loại trừ, giới hạn hoặc điều chỉnh, hay chỉ có thể bị loại trừ, giới hạn hoặc điều chỉnh ở một mức độ giới hạn. Một Thỏa thuận bất kỳ và các Điều khoản và Điều kiện qui định tại Điều 10.10 phải được đọc theo các điều khoản luật này. Nếu những điều khoản luật này áp dụng ở mức độ mà Schneider Electric được quyền làm như vậy, thì Schneider Electric giới hạn trách nhiệm của mình đối với một yêu cầu bất kỳ theo các điều khoản này để:
(a) Đối với trường hợp Sản phẩm, theo sự lựa chọn của Schneider Electric:
(i) Thay thế Sản phẩm hoặc cung cấp Sản phẩm tương đương;
(ii) Sửa chữa Sản phẩm;
(iii) Thanh toán chi phí thay thế Sản phẩm hoặc mua Sản phẩm tương đương; hoặc
(iv) Thanh toán chi phí thuê sửa Sản phẩm; và
(b) Đối với trường hợp Dịch vụ, theo sự lựa chọn của Schneider Electric:
(i) Cung cấp lại Dịch vụ; hoặc
(ii) Thanh toán chi phí thuê cung cấp lại Dịch vụ.
10.11 Quyền sở hữu đối với Sản phẩm bị thay thế và/hoặc một hoặc nhiều bộ phận bị thay thế của Sản phẩm sẽ quay về với Schneider Electric, và chúng phải được trả về cho Schneider Electric khi Schneider Electric yêu cầu.
10.12 Việc bảo hành không bao gồm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chi phí đi lại, các chi phí bỏ ra để xác định bộ phận lỗi ở Công trường hoặc chi phí tháo và lắp Sản phẩm ở môi trường của nó.
10.13 Không có việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ nào hoặc những thay đổi đến chúng trong Giai đoạn Bảo hành có thể dẫn đến việc kéo dài Giai đoạn Bảo hành cho Sản phẩm, Phần mềm hoặc Dịch vụ đó, trừ trường hợp lỗi của một Sản phẩm được sửa ít hơn ba (3) tháng trước khi Giai đoạn Bảo hành hết hạn. Trong trường hợp này, việc bảo hành cho Sản phẩm được sửa, thay đổi hoặc thay thế sẽ được kéo dài tối đa ba (3) tháng, tính đến ngày giao Sản phẩm đã sửa, thay đổi hoặc thay thế đó cho Khách hàng.
10.14 Nghĩa vụ của Khách hàng
Các yêu cầu về lỗi sẽ phụ thuộc vào việc Khách hàng tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc kiểm tra và báo cáo lỗi ngay khi có biểu hiện thao tác lỗi của Sản phẩm. Để đưa ra yêu cầu hợp lệ trong việc bảo hành, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản các lỗi mà Khách hàng cho là tồn tại ở Sản phẩm đến Schneider Electric ngay khi các lỗi thao tác xuất hiện và cung cấp cho Schneider Electric tất cả tài liệu chứng minh việc tồn tại lỗi này, không được chậm trễ. Khách hàng phải hỗ trợ Schneider Electric khi Schneider Electric yêu cầu giúp Schneider Electric xác định các lỗi để Schneider Electric sửa. Đồng thời, Khách hàng không được thực hiện sửa chữa trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba mà không được Schneider Electric chấp thuận rõ ràng. 10.15 Tất cả chính sách bảo hành cung cấp theo đây là dành riêng và chỉ vì lợi ích của Khách hàng, không áp dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp chuyển nhượng giấy phép Phần mềm theo Điều 14 và Điều 23.4.

QUY TRÌNH GỬI HÀNG BẢO HÀNH

  • Sau khi nhận sản phẩm, nếu khách hàng phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ khách hàng tại số 1800 585858 hoặc customercare.vn@schneider-electric.com ,
  • Sau khi sản phẩm được gửi lại cho Schneider Electric và được phân tích, nếu không tìm thấy lỗi hoặc lỗi do khách hàng sử dụng sai, hoặc do sơ suất, chi phí nhân công và vận chuyển sẽ do khách hàng thanh toán
  • Nếu có các dịch vụ kiểm định hoặc chạy thử không bao gồm trong phạm vi bán hàng, khách hàng sẽ phải trả chi phí này.
  • Hàng hóa phải được gửi kèm theo hóa đơn VAT được phát hành bởi Schneider Electric.
  • Hàng hóa phải được gửi kèm với tất cả phụ kiện (bao gồm hướng dẫn sử dụng, thẻ/tem bảo hành, bao bì hộp của sản phẩm) và quà tặng hoặc các sản phẩm liên quan (nếu có).
  • Chi phí gửi hàng lại để bảo hành sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm
  • Schneider Electric có quyền từ chối bảo hành nếu khách hàng không tuân theo yêu cầu về gửi hàng.